Kad zavolim vrijeme stane 97 epizoda sadržaj online

Kad zavolim vrijeme stane 97 epizoda sadržaj online

Renata se pojavi na imanju “La Bonita” kako bi bila uz Karinu, a to naljuti Agustína. Jerónimo nije previše sretan zbog njezina dolaska i govori joj neka ode, no Renata učini što je naumila, a zatim ode. Agustín je ljut nakon što sazna da je Roberta otišla na jahanje i uzela konja kojeg samo on jaše. Čini se da laž o pošasti ima učinka. Regina ne može razumjeti zašto je Cata prije smrti izgovorila imena “Pepa” i “Fina”. Constanza je vrlo iznenađena kada na crtežu vidi kako bi Reginina kći sada izgledala. Izgleda poput Gonzalovih kćeri. Blanca ponovno bježi, no Daniel policiji daje njezinu adresu i nekoliko automobila krene za njom. Jerónimo susretne Robertu u gradu, i ona kaže kako njezina sestra uvijek zavede muškarce, a onda ih napusti. Dolazi Marina, a Roberta se iznenadi jer ju je prepoznala. Ona je bila njezina ginekologinja koja se brinula o njoj kada je pobacila.

Popularno:

kad zavolim vrijeme stane

February 2, 2012   No Comments